Štandard

Základy:
monolitická železobetónová doska hr. 600 mm

Zvislé konštrukcie:

 • nosné monolitické železobetónové stĺpy
 • obvodové nosné murivo POROTHERM 38 P+D
 • I.NP. Porotherm 30 P+D
 • monolitické železobetónové steny jadra hr. 200 mm

Vodorovné konštrukcie:
monolitická železobetónová stropná doska hr. 200 mm

Strecha:
plochá, jednoplášťová riešenie formou monolitickej železobetónovej dosky

Priečky:
vnútorné deliace priečky z muriva Porotherm hr. 200 mm, 140 mm a 80 mm

Zámočnícke a klampiarske výrobky:

 • zábradlia na balkónoch sú z ťahokovu v ráme
 • strešné žľaby a zvody z pozinkovaného plechu + náter

Kúrenie:

 • pre každý byt je navrhnutý kondenzačný plynový kotol
 • ohrev TUV bude zabezpečovať zásobníkový ohrievač vody
 • radiátory sú panelové, oceľové

Zariaďovacie predmety:

 • v sanitárnych priestoroch sú štandardne osadené keramické umývadlá, WC misy, pákové batérie a vaňa - všetko v bielej farbe
 • bez kuchynskej linky
 • meranie spotreby vody - byty majú samostatné podružné vodomery studenej a teplej úžitkovej vody, umiestené v inštalačnej šachte

Elektroinštalácia:

 • meranie spotreby je riešené ako priame, inštalované v dvoch rozvádzačoch na II.NP, fakturovanie je pre každý byt samostatne
 • meranie jednou fakturáciou pre spoločné priestory
 • elektroinštalácia je navrhnutá vodičmi CYKY-J uloženými pod omietkou
 • vypínače a zásuvky sú biele plastové
 • intezita osvetlenia je v rozpätí 20 až 200 lx v spoločných priestoroch, chodbách a sanitárnych priestoroch

Schody a výťah:

 • schodisko je železobetónové monolitické trojramenné s medzipodestami
 • výťah pre 8 osôb

Izolácie:

 • proti vode a vlhkosti - PVC fólia
 • tepelné - fasáda z polystyrénu EPS
 • podlahy - polystyrén EPS

Omietky:

 • vnútorné steny a stropy - vápennocementová omietka, maľba biela
 • vonkajšie - farebná akrylátová omietka

Okná a balkónové dvere:

 • plastové biele s celoobvodovým kovaním a s izolačným dvojsklom
 • vchodové dvere sú bezpečnostné s požiarnou odolnosťou
 • parapetné dosky vnútorné, biele
 • vonkajšie parapety hliníkové

Podlahy:

 • hala, kúpeľňa, WC - keramická dlažba
 • obytné miestnosti - laminátové parkety
 • garáže - hladený betón


© 2oo9 KERAMING a.s. All rights reserved.
Created by: FERix